InCheck kort samengevat;

  • Inzage in mate van veerkracht en (verborgen) talenten van statushouders
  • Altijd divers en toegespitst werkperspectief inclusief matching met werkelijke vacatures
  • Objectieve en wetenschappelijk gevalideerde (EFPA-review-model) methode
  • Cultuurvrije sociaal niet wenselijk in te vullen digitale vragenlijsten door statushouders zelf in circa 90 minuten
  • In te vullen vragenlijst in tien talen beschikbaar waaronder Arabisch en Tigrinya
    Weergave van resultaten is altijd tweetalig: Arabisch en Nederlands, Arabisch en Engels of Engels en Nederlands
  • Succesvol ingezet voor duizenden vluchtelingen, bewoners van AZC's en statushouders in Nederland en Duitsland met bewezen resultaten op uitstroom en positieve participatiebewegingen.

Kennis en achtergronden InCheck

De InCheck methode wordt geleverd door L&D Support dat jarenlange ervaring heeft met het aanbieden van diensten voor niet-westerse allochtonen. En heeft L&D Support meer dan 10 jaar ervaring met het werken met onder meer de Arabische en Turkse taal.

Klik hier voor meer informatie over de trajecten bij verschillende gemeenten en klik hier voor het aanvragen van de InCheck voorbeeldrapportages.