Ondersteuning bij de juiste leerroute voor de inburgeraar

InCheck kort samengevat

  • Objectieve en wetenschappelijk gevalideerde (EFPA-review-model) inzichten in talenten en mogelijkheden van de inburgeraar voor onder meer onderbouwing leerroute keuzes
  • Cultuurvrije sociaal niet wenselijk in te vullen digitale vragenlijsten door inburgeraars zelf in circa 90 minuten
  • In te vullen vragenlijst in tien talen beschikbaar waaronder Arabisch en Tigrinya
    Weergave van resultaten is altijd tweetalig: Arabisch en Nederlands, Arabisch en Engels of Engels en Nederlands
  • Inzage in mate van veerkracht, top competenties en (verborgen) talenten van inburgeraars
  • Inzage in best passend vrijwilligerswerk
  • Inzicht in relevant werkperspectief inclusief matching met werkelijke vacatures
  • Succesvol ingezet voor duizenden vluchtelingen, bewoners van AZC's en statushouders en inburgeraars in Nederland en Duitsland met bewezen resultaten op duurzame uitstroom en positieve participatiebewegingen.

Kennis en achtergronden InCheck

De InCheck methode wordt geleverd door L&D Support (aanbieder van de ABC-Methode voor participatieklanten). Wij hebben jarenlange ervaring met het aanbieden van diensten voor niet-westerse allochtonen. En daarmee veel ervaring met het aanbieden van producten in onder meer de Arabische, Eritrese en Turkse taal.

Klik hier voor meer informatie over de trajecten bij verschillende gemeenten en klik hier voor het aanvragen van de InCheck voorbeeldrapportages.