L&D Support presentatie ECRE in Brussel over oplossingen bij vluchtelingen integratie

InCheck kort samengevat;

  • Inzage in mate van veerkracht en (verborgen) talenten van statushouders
  • Matchen op werkelijke vacatures en meervoudige werkrichtingen waardoor altijd divers en toegespitst perspectief ontstaat
  • Objectieve en wetenschappelijk gevalideerde (EFPA-review-model) methode
  • Cultuurvrije sociaal niet wenselijk in te vullen digitale vragenlijsten door statushouders zelf in circa 90 minuten
  • In te vullen vragenlijst in tien talen beschikbaar waaronder Arabisch en Tigrinya
    Weergave van resultaten is altijd tweetalig: Arabisch en Nederlands, Arabisch en Engels of Engels en Nederlands
  • Succesvol ingezet voor duizenden vluchtelingen, bewoners van AZC's en statushouders in Nederland en Duitsland met bewezen resultaten op uitstroom en positieve participatiebewegingen.

Klik hier voor meer informatie over de trajecten bij verschillende gemeenten.

Korte en krachtige training voor professionals om met de inzichten van InCheck te werken en de rapporten te lezen bij de ondersteuning van de (arbeids)participatie
Klik hier voor extra informatie en klik hier voor het aanvragen van de InCheck voorbeeldrapportages.