Succesvolle integratie van statushouders!

Hoe kan je 'nieuwkomers' helpen bij de (arbeids)integratie in Nederland?
De (arbeids)integratie van de vluchtelingen, bewoners van AZC's en/of statushouders zorgt voor vele uitdagingen bij diverse organisaties zoals gemeenten en maatschappelijk organisaties en bedrijven. Het grote aantal verzoeken, de taalbarrieres, de inschatting van het werk- en denkniveau en een goede aansluiting vinden met werkmogelijkheden in Nederland, vraagt om duidelijke en waarheidsgetrouwe inzichten. InCheck helpt hierbij!

Succesvolle integratie bevorderen door antwoorden te geven op deze vragen;

 • Hoe kan ik gesprekken voeren en trajecten afstemmen met mensen die nog geen Nederlands spreken?
 • Hoe kan ik in een korte tijd van vele nieuwkomers een goede indruk krijgen?
 • Hoe krijg ik bruikbare inzichten in de mogelijkheden van nieuwkomers?
 • Hoe kunnen we beoordelen wat een goed vervolgplan voor integratie is voor elke unieke nieuwkomer?
 • Welke alternatieven zijn er als het werk- en denkniveau van de kandidaat niet aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt eisen?
 • Wat is belangrijke informatie over de nieuwkomer voor zijn/haar werkperspectief?
 • Hoe kunnen we integratie naar werk (en voor werkgevers) bevorderen?
 • Hoe kan ik ondersteunen bij taaltraining trajecten/vragen?

InCheck kort samengevat;

 • Objectief, valide (EFPA review-model) methode met direct resultaten in rapportvorm
 • Cultuurvrije vragenlijsten, digitaal in te vullen door kandidaat in circa 60 minuten, ontwikkeld volgens hoge taalstandaard
 • In te vullen vragenlijst in tientallen talen zoals Arabisch en Tigrinya
 • Succesvol ingezet voor honderden vluchtelingen, bewoners van AZC's en statushouders. Zie verder bij informatie over de starttrajecten
 • Verschillende soorten rapporten afhankelijk van situatie: Arbeidsintegratie en Belastbaarheidsindicatie
 • Matchen op werkelijke vacatures en werkrichtingen waardoor altijd meervoudig en reëel perspectief ontstaat
 • Weergave van resultaten is altijd tweetalig: Arabisch en Nederlands, Arabisch en Engels of Engels en Nederlands
 • Divers groeps- en onderzoekstoepassingen standaard in de applicatie voor groepsoverzichten, beleidskeuzes, training en opleidingsprogramma's enzovoorts

Klik hier voor extra informatie en klik hier voor het aanvragen van de InCheck voorbeeldrapportages.

Kennis en achtergronden InCheck

De InCheck methode wordt geleverd door L&D Support (www.LDSupport.nl) dat jarenlange ervaring heeft met het aanbieden van tooling voor niet-westerse allochtonen. En tevens meer dan 10 jaar ervaring heeft opgebouwd met het werken met onder meer de Arabische en Turkse taal als onderdeel van deze tooling. Daarnaast is de ervaring opgebouwd met verschillende projecten gericht op integratie en ontwikkeling in diverse (Arabisch sprekende) landen.


Kennismakingsmiddag InCheck
Om inzage te krijgen wat InCheck concreet inhoudt en wat dit voor uw organisatie kan toevoegen bij de ondersteuning van integratie van statushouders, organiseren wij op donderdag 30 maart 2017 in de middag (van 13.00 tot circa 16.00 uur) in Amsterdam een informatieve bijeenkomst om dit toe te lichten. Tevens zullen de ervaringen bij gemeenten met InCheck als ondersteuning bij integratie van statushouders gedeeld worden.

Onderwerpen voor deze middag:
- Welke mogelijkheden bieden de verschillende gemeentes aan voor statushouders op het gebied van taalles, taal-stages, vrijwilligerswerk, maatschappelijke ondersteuning enz.
- De algemene mening over het inburgeringstraject is verschoven van oproepen van nieuwkomers na 3 jaar inburgeringstraject naar indirect de statushouders begeleiden naar zoveel mogelijk "meedoen" en zo snel mogelijk integreren, het liefst zelfs met werk: Hoe wordt deze kanteling gemaakt binnen verschillende gemeenten? Wat zijn de lessons learned tot nu toe?
- Op welke manier helpt de InCheck Methode om de nieuwe verwachtingen vanuit politiek en maatschappij waar te maken?

U kunt zich direct aanmelden via 020-6645002 of info@LDSupport.nl.

Tevens kunt u desgewenst voorbeeldrapporten bestellen via deze contactgegevens.