Succesvolle integratie van statushouders!

Hoe kan je 'nieuwkomers' helpen bij de (arbeids)integratie in Nederland?
De (arbeids)integratie van de vluchtelingen, bewoners van AZC's en/of statushouders zorgt voor vele uitdagingen bij diverse organisaties zoals gemeenten en maatschappelijk organisaties en bedrijven. Het grote aantal verzoeken, de taalbarrieres, de inschatting van het werk- en denkniveau en een goede aansluiting vinden met werkmogelijkheden in Nederland, vraagt om duidelijke en waarheidsgetrouwe inzichten. InCheck helpt hierbij!

Succesvolle integratie bevorderen door antwoorden te geven op deze vragen;

 • Hoe krijg ik inzicht in de (verborgen) talenten van statushouders met wie ik in gesprek ben?
 • Hoe krijg ik inzicht in de mate van arbeid / studie belastbaarheid van de desbetreffende statushouder?
 • Hoe kan ik gesprekken voeren en trajecten afstemmen met mensen die beperkt Nederlands spreken?
 • Hoe kan ik in een korte tijd van vele nieuwkomers een goede indruk krijgen?
 • Hoe kunnen we beoordelen wat een goed vervolgplan voor integratie is voor elke unieke nieuwkomer?
 • Welke alternatieven zijn er als het werk- en denkniveau van de kandidaat niet aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt eisen?
 • Wat is belangrijke informatie over de nieuwkomer voor zijn/haar werkperspectief?
 • Hoe kunnen we integratie naar werk (en voor werkgevers) bevorderen?
 • Hoe kan ik ondersteunen bij taaltraining trajecten/vragen?

InCheck kort samengevat;

 • Inzage in mate van veerkracht en (verborgen) talenten van statushouders
 • Matchen op werkelijke vacatures en meervoudige werkrichtingen waardoor altijd divers en toegespitst perspectief ontstaat
 • Objectieve en wetenschappelijk gevalideerde (EFPA-review-model) methode
 • Cultuurvrije sociaal niet wenselijk in te vullen digitale vragenlijsten door statushouders zelf in circa 90 minuten
 • In te vullen vragenlijst in tien talen beschikbaar waaronder Arabisch en Tigrinya
 • Weergave van resultaten is altijd tweetalig: Arabisch en Nederlands, Arabisch en Engels of Engels en Nederlands
 • Succesvol ingezet voor duizenden vluchtelingen, bewoners van AZC's en statushouders in Nederland en Duitsland met bewezen resultaten op uitstroom en positieve participatiebewegingen. Klik hier voor meer informatie over de trajecten bij verschillende gemeenten.
 • Korte en krachtige training voor professionals om met de inzichten van InCheck te werken en de rapporten te lezen bij de ondersteuning van de (arbeids)participatie

Klik hier voor extra informatie en klik hier voor het aanvragen van de InCheck voorbeeldrapportages.

Kennis en achtergronden InCheck

De InCheck methode wordt geleverd door L&D Support (www.LDSupport.nl) dat jarenlange ervaring heeft met het aanbieden van tooling voor niet-westerse allochtonen. En tevens meer dan 10 jaar ervaring heeft opgebouwd met het werken met onder meer de Arabische en Turkse taal als onderdeel van deze tooling. Daarnaast is de ervaring opgebouwd met verschillende projecten gericht op integratie en ontwikkeling in diverse (Arabisch sprekende) landen.


Kennismakingsmiddag InCheck
Om inzage te krijgen wat InCheck concreet inhoudt en wat dit voor uw organisatie kan toevoegen bij de ondersteuning van integratie van statushouders, organiseren wij op donderdag 20 juli 2017 in de middag (van 14.00 tot circa 16.00 uur) in Amsterdam een informatieve bijeenkomst om dit toe te lichten. Tevens zullen de ervaringen bij gemeenten met InCheck als ondersteuning bij integratie van statushouders gedeeld worden.

Onderwerpen voor deze middag:
- Wat zijn de behaalde resultaten bij diverse gemeenten als het gaat om het bevorderen van integratie en het realiseren van uitstroom naar (regulier werk) van statushouders

- Hoe hebben de gemeenten deze resultaten behaald?

- Op welke manier helpt de InCheck Methode bij het behalen van de resultaten?

U kunt zich direct aanmelden via 020-6645002 of info@LDSupport.nl.

Tevens kunt u desgewenst voorbeeldrapporten bestellen via deze contactgegevens.