De gemeente Zaanstad als 1 van de 5 inspirerende gemeenten voor het naar werk begeleiden van statushouders.

Hoe kan je 'nieuwkomers' helpen bij de (arbeids)integratie in Nederland?
De (arbeids)integratie van de vluchtelingen, bewoners van AZC's en/of statushouders zorgt voor vele uitdagingen bij diverse organisaties zoals gemeenten en maatschappelijk organisaties en bedrijven. Het grote aantal verzoeken, de taalbarrieres, de inschatting van het werk- en denkniveau en een goede aansluiting vinden met werkmogelijkheden in Nederland, vraagt om duidelijke en waarheidsgetrouwe inzichten. InCheck helpt hierbij!

Succesvolle integratie bevorderen door antwoorden te geven op deze vragen;

  • Hoe krijg ik inzicht in de (verborgen) talenten van statushouders met wie ik in gesprek ben?
  • Hoe krijg ik inzicht in de mate van arbeid / studie belastbaarheid van de desbetreffende statushouder?
  • Hoe kan ik gesprekken voeren en trajecten afstemmen met mensen die beperkt Nederlands spreken?
  • Hoe kan ik in een korte tijd van vele nieuwkomers een goede indruk krijgen?
  • Hoe kunnen we beoordelen wat een goed vervolgplan voor integratie is voor elke unieke nieuwkomer?
  • Welke alternatieven zijn er als het werk- en denkniveau van de kandidaat niet aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt eisen?
  • Wat is belangrijke informatie over de nieuwkomer voor zijn/haar werkperspectief?
  • Hoe kunnen we integratie naar werk (en voor werkgevers) bevorderen?
  • Hoe kan ik ondersteunen bij taaltraining trajecten/vragen?

Kennis en achtergronden InCheck

De InCheck methode wordt geleverd door L&D Support (www.LDSupport.nl) dat jarenlange ervaring heeft met het aanbieden van tooling voor niet-westerse allochtonen. En tevens meer dan 10 jaar ervaring heeft opgebouwd met het werken met onder meer de Arabische en Turkse taal als onderdeel van deze tooling. Daarnaast is de ervaring opgebouwd met verschillende projecten gericht op integratie en ontwikkeling in diverse (Arabisch sprekende) landen.


Zie voor meer informatie van gemeenten die werken met de ABC-Methode diagnose (participatieklanten) en InCheck screening (statushouders): https://www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-diagnose-instrumenten-2017